Risicomanagement en ISO 15189:2012​

Risicomanagement en ISO 15189:2012​

Deze workshop wordt aangeboden als tweedaagse opleiding. Kerteza biedt deze ook aan met open inschrijving.

Eén van de basisvisies in de ISO 15189:2012 is het denken vanuit risico’s. Vele regelingen die worden opgezet in het laboratorium, zullen hun oorsprong vinden in het verkleinen of wegnemen van risico’s. Voor veel laboratoria is het uitvoeren van een risicoanalyse een kostbare en tijdrovende bezigheid.
De deelnemers leren in deze training hoe zij binnen het eigen laboratorium op een praktische en doeltreffende wijze een risicoanalyse kunnen uitvoeren. De resultaten uit deze risicoanalyse vertalen zich naar beheersmaatregelen die verankerd worden in het kwaliteitsmanagementsysteem en zodat de patiëntveiligheid vergroot wordt.

Tips en trucs

Download hier alvast een presentatie die onze collega Peter Heijmans tijdens een lezing over risicomanagement heeft verzorgd. 

Doel

Het doel van de workshop is:

 • Het proces van het laboratorium in kaart brengen
 • Inzicht krijgen in de te maken keuzes om invulling te geven aan risicomanagement
 • Inzicht krijgen in de verschillende methoden om risicomanagement toe te passen
 • Het kunnen gebruiken van vastgestelde risico’s als input voor keuzes in het kwaliteitsmanagementsysteem

Werkwijze

Op basis van presentaties en praktijkgerichte oefeningen maakt u kennis met het toepassen van risicomanagement in uw laboratorium.

Door een beperkt aantal deelnemers wordt een hoge efficiëntiegraad bereikt. Tijdens lessen stellen de docenten hun ervaring volledig ter beschikking van de deelnemers.

Doelgroep

De training is bestemd voor personen die werkzaam zijn binnen de organisatie waarop de ISO 15189:2012 norm van toepassing is en die op korte termijn risicomanagement gaan toepassen op basis van deze norm of die kennis willen opdoen over risicomanagement.

Programma

Tijdens de workshop komen volgende zaken aan bod:

 • Human behaviour/human error
 • Inleiding retrospectieve incident analyse
 • Methodiek om op systematische wijze retrospectieve analyses uit te voeren
 • Casuïstiek
 • Gesprekstechnieken ondersteunend aan de analyse
 • Onderzoek naar basisoorzaken
 • Classificeren van basisoorzaken
 • Inbouwen van barrières
 • PDCA-cyclus en 4-O-systematiek
 • Voorstellen en vaststellen van verbetermaatregelen
 • Plan – Do – Check – Act
 • Incidentanalyse op systeemniveau
 • Leren van lessen binnen de organisatie op basis van (bijna) incidenten

Opleidingen en trainingen

Risicomanagement en ISO 15189:2012​

Kerteza Academy kan de trainingen en opleidingen op de voor u best passende manier organiseren.

Op maat

Wij bieden trainingen en opleidingen aan die in uw eigen organisatie georganiseerd worden. Deze worden volledig op maat van uw organisatie ingericht.

Open inschrijving

Wij bieden trainingen en opleidingen aan met open inschrijving. Wij zorgen voor en geschikte locatie met overnachting en catering.

Opleidingen en trainingen

Introductie in IVDR voor laboratoria met in-house testen

Kerteza Academy kan de trainingen en opleidingen op de voor u best passende manier organiseren.

Op maat

Wij bieden trainingen en opleidingen aan die in uw eigen organisatie georganiseerd worden. Deze worden volledig op maat van uw organisatie ingericht.

Open inschrijving

Wij bieden trainingen en opleidingen aan met open inschrijving. Wij zorgen voor en geschikte locatie met overnachting en catering.

E-Learning

Wij bieden trainingen en opleidingen via e-learning aan. Ons aanbod wordt in de komende weken en maanden verder uitgebreid. Als u een hele cursus hebt gevolgd ontvangt u van ons een certificaat.

Data

Open inschrijving

Geen evenementen gevonden!

Duineneind 16 bus 1, 2460 Kasterlee, België

Tel.: +32 14 25 90 00
E-mailadres: academy@kerteza.com

Contacteer ons

Schrijf u hier in voor onze nieuwsbrieven